Thông báo tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và B2 và  Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản  Khóa thi tháng 05/2018
Thông báo tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và B2 và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản Khóa thi tháng 05/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2 và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản Khóa thi...

Thông báo tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và B2 đợt thi 18/03/2018
Thông báo tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và B2 đợt thi 18/03/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2 đợt thi ngày 18/03/2018 Trung tâm Gia sư...

Thông báo tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và B2 và  Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản  Khóa thi tháng /02/2018
Thông báo tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi Tiếng Anh A2, B1 và B2 và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản Khóa thi tháng /02/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 và B2 và Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản Khóa thi...

Thông Báo Tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi tiếng Anh A2, B1, B2  Khóa thi 14/01/2018
Thông Báo Tổ chức gia sư hướng dẫn ôn thi tiếng Anh A2, B1, B2 Khóa thi 14/01/2018

THÔNG BÁO Tổ chức gia sư hướng dẫn làm bài thi sát hạch năng lực tiếng Anh A2, B1 & B2 đợt thi ngày 14/01/2018 Trung tâm Gia ...

Hướng dẫn sử dụng Hangouts, ứng dụng chat nhóm của Google
Hướng dẫn sử dụng Hangouts, ứng dụng chat nhóm của Google

Hangouts hỗ trợ chat nhóm và thoại video đều tốt, hơn nữa chỉ cần một tài khoản Google để bạn “quẩy” với bạn bè trên mọi nền tảng, từ PC,...